Chèn ảnh vào WordPress

Trong khung soạn thảo của Post và Page, bạn có thể dễ dàng thấy nút Add Media ngay bên trên các nút soạn thảo, đó là nút để chúng ta có thể chèn các loại tập tin kỹ thuật số (hình ảnh, nhạc, video,…) vào nội dung. Mặc định, WordPress hỗ trợ bạn upload tập tin trực tiếp từ máy tính lên website và tập tin này sẽ được lưu trên host (đọc thêm ở phần sau), hoặc bạn có thể chèn một hình ảnh từ một liên kết nào đó.

Thêm media vào bài viết
Thêm media vào bài viết

 
 
Và đây là giao diện hiển thị sau khi ấn vào nút Add Media.
Thêm media vào bài viết
Thêm media vào bài viết

Ở đây mình khuyến khích các bạn nên upload tập tin thẳng lên host (ngoại trừ các tập tin quá nặng có kích thước lớn hơn 10MB vì sẽ tốn băng thông cho host sau này) vì bạn có thể dễ dàng quản lý và tái sử dụng lại, cũng như tốc độ tải của website sẽ tốt hơn vì đồng bộ với tốc độ.
Hãy thử upload một tấm ảnh lên bằng cách ấn vào nút Select Files (hoặc kéo và thả tập tin vào khoảng trắng của cửa số đó), bạn cũng có thể upload nhiều tập tin cùng một lúc.
Sau đó các bạn có thể chỉnh sửa lại hình ảnh lại bằng cách bấm vô hình ảnh đó rồi chọn biểu tượng edit.
Tùy chọn khi bấm vào media

Và bạn có thể sửa thông tin lại nếu thấy cần thiết.
Chỉnh sửa lại thông tin media trong wordpress
Chỉnh sửa lại thông tin media trong wordpress

 
Kể từ khi bạn ấn nút Insert into post, hình ảnh/tập tin đã được chèn vào nội dung và hiển thị ra.
Hình ảnh được hiển thị ra bài viết
Hình ảnh được hiển thị ra bài viết

Với media thì các bạn có thể upload hình ảnh ở các định dạng phổ biến như .jpg, .png hoặc .gif. Hoặc bạn có thể upload lên âm thanh dạng mp3. Còn với video thì do dung lượng lớn chúng ta thường để nó ở một nơi khác như youtube. Bài sau mình sẽ hướng dẫn bạn tạo và chèn một gallery vào bài viết.