Chèn gallery (bộ sưu tập) vào bài viết

Ở bài trước mình có hướng dẫn chèn hình ảnh vào bài viết rất đơn giản, bài này mình sẽ hướng dẫn chèn gallery vào bài viết.

Thêm media vào bài viết
Thêm media vào bài viết

Sau đó tạo gallery mới từ những hình ảnh đã tải lên, nhập tiêu đề, chú thích và mô tả cho gallery.
Tạo bộ sưu tập

Sau đó có thể chỉnh sửa lại kích cỡ, thứ tự, số cột, cùng liên kết mỗi hình ảnh.
Chỉnh sửa bộ sưu tập

Cuối cùng hãy xem kết quả.
Gallery khi hiển thị ở frontend

Còn đây là ví dụ khi mình tạo một gallery chứa hai video:
Giao diện gallery video

Giao diện khi hiển thị gallery audio sẽ như thế này.
Giao diện gallery audio ở frontend

Đây là phần tạo gallery mặc định của WordPress ngoài ra còn có các plugin hổ trợ tạo gallery với nhiều hiệu ứng và hiển thị khác hơn ở đây.