Hosting là gì

Hosting là dạng máy chủ chia sẻ trên Internet. Khi bạn muốn bắt đầu tạo một trang web thì hãy tìm hiểu các mục sau:

  • Hosting
  • Tên miền

Phần lớn mã nguồn web sẽ bao gồm ngôn ngữ xử lý web PHP, cơ sở dữ liệu MySQL, hệ điều hành Linux, web server Apache. Hosting này cũng sẽ cài đặt WordPress rất dễ dàng. Khi bạn mua host của nhà cung cấp host nào đó thì bạn cần có thông tin để quản lý host đó bao gồm:

Quản lý file (mã nguồn). Một trình quản lý file thường dùng là FTP, bạn có thể sử dụng File Zilla để quản lý file.

Quản lý cơ sở dữ liệu thường dùng là MySQL hoặc MariaDB. Trình quản lý cơ sở dữ liệu thường dùng là PHPMyadmin.

Trên đây là kiến thức cơ bản về hosting, mình sẽ viết thêm các bài về từng phần trong Hosting.