Hướng dẫn mua hosting và cài đặt WordPress tại WPHost.vn

Bước 1: Đăng ký và đăng nhập tài khoản WPHost tại https://wphost.vn/signup

Bước 2: Chọn gói host cần mua tại https://wphost.vn/hosting

Bước 3: Truy cập giỏ hàng tại https://wphost.vn/cart/view

Bước 4: Xem thông tin thanh toán

Bước 5: Xem lịch sử thanh toán tại https://wphost.vn/purchase-history

Có thể bạn sẽ chờ đợi 30 phút để mình xác nhận đơn hàng là đã thanh toán.

Bước 6: Xem gói hosting tại https://wphost.vn/my-hosting

Bước 7: Trỏ tên miền về host. Bạn chọn hướng dẫn trỏ tên miền về gói host. Ví dụ ở đây mình sử dụng dịch vụ tên miền của Mắt Bão

Trỏ tên miền về host sử dụng dịch vụ quản lý tên miền của Mắt Bão

Bước 8: Chọn cài đặt WordPress ngay tại https://wphost.vn/my-hosting

Cài đặt WordPress ngay trong 30 giây

Bước 9: Chờ khoảng 30 giây, mọi thứ sẽ cài đặt hoàn tất

Cài đặt thành công wordpress

Bước 10: Truy cập website để xem kết quả

Xem website đẫ cài đặt xong WordPress