Hướng dẫn sử dụng widget trong WordPress

Wiget là các tính năng mà bạn cần thêm vô sidebar, mỗi widget tương ứng với các tính năng nhất định. Ví dụ các widget cơ bản bao gồm:

  • Tìm kiếm sẽ hiển thị khung tìm kiếm trong wordpress
  • Bài viết mới: danh sách tiêu đề và link bài viết mới
  • Phản hồi gần đây: danh sách comment mới nhất
  • Lịch: hiển thị lịch
  • HTML tùy chỉnh: bạn có thể thêm bất kỳ thẻ html vào đây

Mỗi theme khác nhau có thể có thêm vài widget vô trong đó hoặc bạn cũng có thể cài plugin mà thêm các widget vào đây.
giao diện widget
Nếu muốn thêm widget nào thì chỉ cần kéo thả vào khu vực sidebar tương ứng. Các theme khác nhau có số lượng sidebar khác nhau. Sau khi hoàn thành hãy ra ngoài trang chủ và xem kết quả.
 

wiget in sidebar
wiget in sidebar

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of