Lộ trình học Javascript

Sau đây là lộ trình học Javascript dành cho frontend:

  • Javascript cơ bản: cấu trúc ngôn ngữ, cách viết code, hàm, class
  • Các chuẩn javascript: ES5, ES6, ES7
  • Sử dụng DOM và BOM, đây là khái niệm cơ bản nhất. DOM là cách JS tương tác với HTML, còn BOM là cách JS tương tác với Browser.
  • Sử dụng một số thư viện js như jquey, reactjs và các framework như Angularjs

Lộ trình học Javascript dành cho backend:

  • Javascript cơ bản
  • Nodejs
  • Các thư viện dành cho Nodejs như ExpressJs, Sequelize

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of