Lộ trình học lập trình PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất để làm website.

Lộ trình học PHP bao gồm:

PHP cơ bản: Cách viết 1 file php, cấu trúc điều khiển, lớp, hàm trong PHP. Tham khảo https://www.w3schools.com/php/default.asp và https://www.tutorialspoint.com/php/ để có được các kiến thức này.

Tìm hiểu viết file php theo chuẩn sử dụng phổ biến nhất là https://www.php-fig.org/psr/psr-2/

Bắt đầu tìm hiểu các thư viện của PHP, cùng với sử dụng composer.

Tìm hiểu kiểm thử trong PHP sử dụng PHPUnit.

PHP nâng cao: tìm hiểu php framework và cms wordpress. PHP framework phổ biến như laravel, slim, cakephp, yii, symfony.

Các tài liệu tham khảo khác:

  • trang chủ php: http://php.net
  • https://phptherightway.com/
  • developer roadmap: https://github.com/kamranahmedse/developer-roadmap

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of