Lộ trình học lập trình PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất để làm website.

Lộ trình học PHP bao gồm:

PHP cơ bản

Cách viết 1 file php, cấu trúc điều khiển, lớp, hàm trong PHP. Tham khảo https://www.w3schools.com/php/default.asp và https://www.tutorialspoint.com/php/ để có được các kiến thức này.

Tìm hiểu viết file php theo chuẩn sử dụng phổ biến nhất là https://www.php-fig.org/psr/psr-2/

Bắt đầu tìm hiểu các thư viện của PHP, cùng với sử dụng composer.

Tìm hiểu kiểm thử trong PHP sử dụng PHPUnit.

PHP nâng cao

Tìm hiểu php framework và CMS như wordpress. PHP framework phổ biến như Laravel, Slim, Cakephp, yii, symfony.

Các tài liệu tham khảo khác:

  • Trang chủ php: http://php.net
  • https://phptherightway.com/

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of