Quản lý người dùng trong WordPress

Bài này mình sẽ hướng dẫn chức năng quản lý người dùng của WordPress.

Thêm mới người dùng

Bạn vào phần Dashboard -> Thành viên -> Tạo mới sau đó đền các thông tin cần thiết vào là được.

Tạo người dùng mới
Tạo người dùng mới

Vai trò của từng nhóm người dùng

Đây là thông tin bao quát và cơ bản về sự khác nhau giữa các vai trò người dùng các quyền hạn tương ứng với mỗi vai trò:

  • Thành viên đăng ký có thể đọc bình luận, viết bình luận, nhận thư thông báo tin tức định kỳ, v.v. nhưng không thể tạo nội dung thông thường.
  • Cộng Tác Viên có thể viết và quản lý bài viết của họ nhưng không thể đăng tải hoặc tải nội dung đa phương tiện lên.
  • Tác Giả có thể đăng tải và quản lý bài viết của chính họ, và cũng có thể tải tập tin lên.
  • Biên Tập Viên có thể đăng tải bài viết, quản lý bài viết của chính họ cũng như của người khác, v.v.
  • Quản Trị Viên có thể truy cập tới tất cả các tính năng quản trị.

Còn bạn nếu muốn phân loại người dùng phức tạp hơn thì hãy dùng plugin Advanced Access Manager (Quản lý quyền nâng cao) để sửa và tạo mới các quyền của các nhóm người dùng.

Quản lý người dùng

Bạn chọn vào mục Dashboard -> Thành viên -> Tất cả người dùng.
Ở phần này bạn có thể thêm, sửa, xóa người dùng.

danh sách người dùng
danh sách người dùng

Quản lý profile bản thân

Bạn chọn vào mục Dashboard -> Thành viên -> Hồ sơ của bạn.

my profile
my profile

Ở phần này có rất nhiều cài đặt, một số cài đặt hay dùng bao gồm:

  • Chọn màu trang dashboard
  • Chọn ngôn ngữ hiển thị
  • Sửa tên, email, tên hiển thị, tiểu sử . Riêng tên người dùng thì không đổi được.
  • Đổi mật khẩu
  • Cập nhật avatar

Muốn sài avatar mặc định của wordpress thì bạn phải tạo tài khoản Gravatar, tuy nhiên bạn cũng có thể cài plugin WP User Avatar để đặt avatar là hình lấy từ thư viện.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of